Novinky z osady

Vážení Ládeváci, zasíláme Vám několik novinek, které se týkají naší osady.

Rozpis odvozu odpadu

NEBEZPEČNÝ ODPAD sobota 6. 10. 2018
Ládví LOVECKÁ u bývalé prodejny 11.30–11.50 hod.
Ládeves u Vejmelků č. p. 251 11.30–11.50 hod.
Druhy nebezpečného odpadu, které se BUDOU odebírat:
Olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD neděle 7.10. 2018
od 8.00- 12.00 hod. sběrný dvůr v Kamenici, firma OBR služby s.r.o.

Stavební práce na Ládví

Další měsíc stavebních prací ovlivňujících Ládví je za námi. Chodník se pomalu začíná stávat v první etapě reálnějším, dobrá zpráva je, že na druhou etapu od ulice Liliová na Valnovku zastupitelstvo Kamenice uvolnilo další prostředky a již je i vypsané výběrové řízení na tuto etapu, která bude krom druhé části chodníku obsahovat i jeho kompletní osvětlení v celé délce Ládví-Valnovka.

V samotné obci pomalu, ale dále postupují avizované opravy místních komunikací (v posledních dnech Lomená a Lýková), dle vyjádření na zastupitelstvu obec dále bude nakupovat materiál na opravy i po skončeném frézování benešovské silnice 603/II. Snad se do zimy dočkají třeba krátery v Lišejníkové ulici, kde se po dešti nedá projít suchou nohou . O dalších opravených cestách Vás budeme průběžně informovat.

Na "benešovské silnici" 603/II z Kuklíku do Babic je dofrézováno a pracuje se na betonáži mostků. O průběhu asfaltování a omezení na Kuklíku při pokládce finálního povrchu se Vás pokusíme předem informovat, jak dostaneme informace od stavby z BES Benešov.

Lavičky na Valnovce

Místní na Valnovce nám pomohli sehnat a umístit lavičky k dětskému hřišti na Valnovce - viz foto. Lavičky jsou financovány z prostředků OV Ládví. Rádi bychom pokračovali i na dalších místech v Ládví.

Pohodové podzimní dny přeje

OV LádvíVeřejný dopis OV Ladví na OÚ Kamenice

Vážený pane Starosto, Vážení úředníci,

rádi bychom se na základě četných dotazů obyvatel Ládví zeptali na následující infomace týkající se rekonstrukce silnice 603/II a výstavby chodníku na Ládví.

1. oprava komunikací na Ládví dle seznamu schváleného OÚ. Bohužel kromě provedené opravy ulice Lebedová a zpevnění vjezdu a vybudování retardéru na cestu do Mokřan, jsme nezaznamenali žádné využití recyklátu z oprav silnice. Pouze v Lomené ulici na Valnovce degraduje již několik týdnu hromada recyklátu. Pokud jsou příčinou peníze, navrhuje OV použít část peněz z rozpočtu vyčleněného OV. Od září bude probíhat frézování poslední etapy, je tedy poslední šance na levný zdroj recyklátu. Ze seznamu byla vyškrtnuta část staré Benešovské na Kuklíku "okolo Staré Hospody", kde se původně měl otáčet autobus. Ano je v majetku kraje, ale slouží jako komunikace a chodník pro místní. Bylo by možné s krajem domluvit alespoň zasypání a zhutnění recyklátem z jejich majetku na jejich majetek?

2. jak a v jakém rozsahu bude zajišťována veřejná doprava v poslední letošní etapě opravy 603/II. Podle posledních informací DPP-Rapid bude Ladvi obsluhovat pouze linka 337. Nevíte zda bude rozsah stejny jako pri původním omezení?

3. výstavba chodníku na Ládví v úseku Letohradská Liliová + zastávka Valnovka směr Praha. Po dokončení finálního asfaltu si obyvatelé stěžují na velmi malou aktivitu při výstavbě chodníku zejména v minulém týdnu a ptají se, jak se bude vystupovat od 1.9.í z autobusů do rozestavěných zastávek.

4. OV výbor by rád využil svého práva ze "Směrnice pro činnost OV 1/2016" bod 4.3.3. f), o účasti na kontrolních dnech výstavby chodníku, kdy podle našich infomací poslední proběhl ve středu 15.8.2018 bez infomovanosti OV Ládví.

S pozdravem

Michaela Slamova a vsichni clenove OV Ladvi

Text tohoto e-mailu s dotazy bude v rámci transparentnosti informací a informovanosti občanů o činnosti OV Ládví zveřejněn na www.facebook.com/osadaladviOV Ládví - informace starosty obce Kamenice k akuální situaci u opravy hlavní komunikace

Hezké letní dny, milí sousedé,
níže Vám přeposíláme včerejší reakci pana starosty Pavla Čermáka k aktuální situaci při opravách hlavní silnice, která nás všechny trápí a informovanost občanů osady Ládví ze strany obce bohužel vázne. Za osadní výbor se tedy paní Michaela Slámová dotazovala pana starosty na harmonogram prací, který se změnil a překvapila řadu z nás náhlá uzavírka.
Sledujte aktuální informace, které se pro vás snažíme zjišťovat, na našem facebooku.
Užijte prázdniny a pevné nervy na cestování domů.
Váš OV Ládví:)
......................................................................................................................

Dobrý den paní Slámová,

BES Benešov jako zhotovitel stavby, podle zjištění na které jste mě vy a mnoho dalších obyvatel Ládví upozornilo, včetně zaměstnanců úřadu, změnili dříve avizovaný harmonogram postupných kroků právě probíhající etapy. Důvodem, podle vyjádření managmentu BES, k této změně je uvolnění kapacit jejich techniky na následující týdny. Investor – Středočeský kraj - postup schválil. Dokud změna nenastala, tak s obcí nikdo změnu postupu prací nekonzultoval a ocitli jsme se překvapeni stejně jako vy. V tuto chvíli každou informaci musíme pracně zjišťovat a ověřovat. Nic z toho co se průběžně dovídáme jsme nedostali písemně.

Současný stav je takový, že frézování a asfaltování Ládví bude probíhat kontinuálně v různých částech opravovaného úseku ode dnešních dnů až do předpokládaného finále, položení poslední vrstvy asfaltu, okolo 15.srpna. Dá se očekávat, že práce budou probíhat v tomto období na různých místech až k provizorní autobusové zastávce nad Kuklíkem. Po tomto termínu může pokračovat malování bílého vodorovného značení a dosypávání krajnic recyklátem.

Oprava mostu potrvá řádově o 14 dní déle do jeho otevření, které je plánováno bez záruky první dny v září. Po odkrytí oblouku mostu se nenaplnily předpoklady projektanta, jak bude spodní stavba vypadat a tak se projekt a postup prací za pochodu upravuje podle skutečného stavu. Nyní prý nic nenasvědčuje tomu, že by se termín dokončení měl oproti původním předpokladům prodlužovat více než o dny. Tato informace bude průběžně upřesňována investorem.

Příjezd k místním nemovitostem stavba i nadále umožňuje i přes nedokonalé dopravní značení, které si investor prostřednictvím firmy 3K značky objednal a které schválil odbor dopravy Městského úřadu v Říčanech. Vedoucí tohoto odboru je na dovolené a jeho zástupce neměl veškeré informace, které by mohli situaci dále objasnit. Odkázal mě na Policii ČR - územní odbor Praha-venkov JIH se sídlem v Mnichovicích. Dopravní inženýr, který se vyjadřoval k dopravnímu značení nebyl k dispozici. Součinnost a obecné informace mi nakonec poskytl zástupce vedoucího, který mi sdělil, že situaci na Ládví prověří a že policie nepostupuje a nebude postupovat ani v tomto místě šikanozním způsobem. Policie si je vědoma nutnosti obyvatel zajíždět přes stavbu ke svým nemovitostem, protože nelze zajistit v této lokalitě bezpečné parkování pro více než 200 vozidel. Na Ládví se v těchto dnech tedy povinně objevují pouze na tehdy, pokud někdo z místních obyvatel nahlásí porušování zákona apod. tedy tzv. na udání.

Zajíždění k nemovitostem na Ládví by tedy nemělo být předmětem pokutování. I nadále však platí, že příjezd k nemovitostem je na vlastní riziko řidiče vzhledem o obnaženým kanálům a skokům na odfrézované vozovce, pohybu stavební techniky. Zajíždějící obyvatelé si nemohou vynucovat v žádném případě průjezd v případě, že je omezen pracujícími stavebními stroji a je nepřípustné vjíždět na právě položený asfalt, který do vychladnutí (obvykle přes noc) nemá požadovanou pevnost. Teplý asfalt může být poškozen a pak by byla po řidiči požadována náhrada škody a rovněž může dojít k poškození vozidla, kde naopak nelze počítat s náhradou škody od pojišťovny.

Pro snadnější nájezdy z opravované silnice do bočních ulice, během frézování, se BES Benešov bude nažit z recyklátu vytvořit snadnější nájezdy, které může překonat osobní automobil. V tomto však záleží na postupu prací.

Odvoz odpadů bude probíhat bez mimořádností, tak jak to umožní průjezdnost stavbou. Stejně by to mělo platit i pro nezbytné zásobování, které je z praktických důvodů lépe plánovat na pozdně odpolední a večerní hodiny, kdy se provoz na stavbě zastaví.

Oprava silnice na Hlubočince se v pátek přesune do dalšího úseku z lesa do obydlené části. Přibyde trojcestný semafor a bude se opět jezdit po polovinách. Naléhali jsme na BES ale i přímo na investora Středočeský kraj, aby využil modernější techniku, která by uměla pouštět během dne déle nejprve směr do Prahy a odpoledne naopak z Prahy. V tomto požadavku jsem pro jeho údajnou nedostupnost neuspěl. Stavba se pokusí v ranní špičce řídit provoz pomocí pověřených osob, ale ani toto není zaručeno. Konečný termín opravy této části je předběžně plánován na konec prvního týdne v srpnu. Po té budou ještě za provozu probíhat dokončovací práce na vodorovném značení a krajnicích.

Neuspěl jsem ani v dřívějším požadavku na povolení slíbeného pěšího provozu přes provizorní most v Olešovicích. Středočeský kraj jako investor, dle vyjádření BESu nejspíše z úsporných důvodů objednal v projektu a v realizaci úzký provizorní most, který bezpečný souběh pěších a stavební techniky neumožňuje. Středočeský kraj pak slovy svého pověřeného zástupce trval na využívaní obchozí nevhodné trasy přes hráz Mlýnského rybníka.

V těchto dnech započala stavba chodníku na Ládví. Změna harmonogramu prací BESu námi vybrané stavební firmě velmi zkomplikovala život, protože za nynější situace vytvoření dešťových vpustí a obrubníků musí být provedeno v extrémně krátkém čase v řádu cca 2 týdnů před pokládkou finálního asfaltu, který se původně měl dělat až koncem srpna společně s otevřením mostu. Probíhají intenzivní jednání, která k dominanci Středočeského kraje a jeho zhotovitele silnice nejsou vůbec jednoduchá. Naopak vybraná stavební firma projevuje mimořádnou flexibilitu, aby stavba silnice a podmínky BESu nezhatili stavbu chodníku.

Tyto informace nyní zveřejníme i na FB obce a zítra na webu obce. Žádám o zveřejnění také na FB Ládví.

Jsem Vám k dispozici pro zodpovězení dodatečných dotazů, byť často nemám možnost sehnat více informací než máte vy.

S pozdravem

Pavel Čermák

------------------
POZOR UZAVÍRKY SMĚR PRAHA 07/2018:
Informace k uzavírce - provozu na semafory na 603/II v úseku od konce Horních Jirčan do Hlubočinky v termínu 9.7.-10.8.2018. Viz odkaz níže.
A od 28.6. je uzavřen nájezd na D1 směr Praha od Velkých Popovic, viz předchozí příspěvek o rekonstrukci D1.

Děkujeme www.ksus.cz a www.kr-stredocesky.cz za úžasný rok a koordinaci oprav silnic :-(
Všem pěkné prázdniny přejeme, zhoršená doprava nás neotráví, že:)
OV Ládví
Jak vyplývá z výsledků dosavadních šetření, obyvatele Ládví, Ládevse a přilehlých lokalit v současné době tíží problémy související především s dopravní, technickou a občanskou infrastrukturou.

Neuspokojivý je stav dopravních komunikací, nemáme chodníky, přechody pro chodce, dostatečné veřejné osvětlení, opravené komunikace a leckde ani přístupové cesty. Do centra Kamenice se dostaneme jen autem, autobusem nebo lesem. Část osady nemá kompletní kanalizaci a nemáme slušné hřiště pro děti. Rybníky v našem katastru jsou znečištěné a svým vzhledem spíše odpuzují.

Proto našim hlavním zájmem pro toto volební období je zlepšit alespoň některé z těchto značných nedostatků. Při plném vědomí časové a finanční náročnosti každého projektu, který musí být zpracován pro realizaci veškerých aktivit spojených se zlepšením tohoto stavu, jsme rozhodnuti prosazovat naše zájmy v rámci zastupitelstva obce Kamenice.

Podstatné záměry jsou již nyní implementovány do rozpočtového výhledu obce a počítá se s nimi. Jednoznačnou prioritou je chodník z Ládví podél hlavní silnice až dolů do Kamenice, resp. Olešovice.

Nelze samozřejmě předpokládat, že se všechny naše plány podaří realizovat během několika málo let. Realizace záměrů je podmíněna především dostupností finančních prostředků, v prvé řadě z evropských fondů, jejichž čerpání nebylo pro toto období v České republice dosud započato. Tato skutečnost je značně limitující pro všechny obce, ale i podnikatele a další subjekty.

Přesto se domníváme, že v naší osadě byla započata určitá nová etapa důslednějšího apelu na správu obce Kamenice a věříme, že systematickou činností se nám podaří naše zájmy a záměry postupně naplňovat.